Chúng Con Tri Ân Ông Bà Cố Hội Phạm và Linh Mục Trác Phạm

0

Hội Bác Ái Love The Poor chúng con xin cảm ơn Gia Đình Ông Bà Cố: Hội Phạm và Linh Mục Trác Phạm tại Santa Ana, CA-USA. đã giúp đỡ một căn nhà tình thương.


Chúng con sẽ tiếp tục cập nhật danh sách người được nhận sự giúp đỡ.
Nguyện xin Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành xuống trên gia đình ÔB Cố và Cha.
Mọi sự đóng góp đều cao quý,

Xin quý vị gọi về Hội Bác Ái Lovethepoor.
Hội Bác Ái Love The Poor
P.O Box 2660 Daly City, CA 94017.
Với số phone là : (213)-330-5445
(408)-667-1555; (714)-266-4266

Chúng con mãi xin làm nhịp cầu trao chuyển tình yêu thương của quý vị tới cho những người chưa may mắn.
(Hình ảnh căn nhà tại Sơn La sau cơn bão số 11 năm 2017)

Share.

About Author

Leave A Reply