CHO EM MỘT TƯƠNG LAI

0


Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn quý vị Ân Nhân đã cho các cháu bé Mồ Côi Dân Tộc ” MỘT TƯƠNG LAI”.
Chỉ có con đường tri thức mới có cơ hội thay đổi cuộc sống của cháu bé và gia đình.
Chúng con xin cảm ơn Chị Ha Nguyen đã bảo trợ 8 bé Mồ Côi Dân Tộc.
Chúng con xin quý vị tiếp tục giúp đỡ cho các em bé Mồ Côi Dân Tộc. Hiện nay chúng con còn hàng trăm cháu bé cần được sự bảo trợ.
Quý vị có thể bảo trợ 1$/ 1 ngày và 365$/ 1 năm. Cho một cháu bé.
Công Phúc mãi thuộc về quý vị, chúng con xin được làm nhịp cầu trao chuyển tình yêu thương của Quý vị.
Kính chúc quý vị và gia quyến gặp nhiều may lành trong cuộc sống.
HOI BAC AI LOVE THE POOR
PO BOX 2660 DALY CITY, CA 94017
Tel: (213)-330-5445; (408)-667-1555;
(714)-266-4266
Mọi người chưa có điều kiện giúp các cháu bé. Xin hãy giúp các bé bằng cách Shara bài viết để mong các em bé Mồ Côi Dân Tộc nhận được lòng từ tâm của quý vị Ân Nhân.

Share.

About Author

Leave A Reply