CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG SỐ 10

0

HOI BAC AI LOVE THE POOR

Ân Nhân của Hội là:
1. Martha Tiên Đỗ
2. Tiffani Trâm Đỗ

Gia đình may mắn được đón nhận căn nhà từ sự chia sẻ bác ái yêu thương của Anh Martha Tiên Đỗ và Chị Tiffani Trâm Đỗ là anh Nguyễn Mang Sắn và Chị Trần Thị Vịt quê Bình Thuận. Với số tiền anh chị ủng hộ là 45 triệu đồng tương đương 2.000$. Hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, không có của cải, không có thu nhập ổn định, hàng ngày lên rừng thu lượm măng tre và mây về bán. Cuộc sống của cả gia đình vất vả và bấp bênh. Căn nhà cũ nền đất, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì nóng.
Tạ ơn Chúa vì hôm nay gia đình của anh Sắn và chị Vịt đã có được một ngôi nhà hạnh phúc, một ngôi nhà đẹp đẽ, khang trang được dựng nên từ tấm lòng vàng của Anh Tiên và Chị Trâm.
Hội chúng con hàng ngày luôn cầu nguyện cho quý vị ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tấm lòng quảng đại chia sẻ yêu thương của Anh Tiên và Chị Trâm.

100 phần trăm số tiền đóng góp của quý vị ân nhân sẽ được trao chuyển đến tay người nghèo.
Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ duy nhất của Hội:

HOI BAC AI LOVE THE POOR
PO BOX 2660 DALY CITY, CA 94017
Tel: (213)-330-5445; (408)-667-1555;
(714)-266-4266

Mái Nhà Xưa

Share.

About Author

Leave A Reply