HỘI BÁC ÁI LOVE THE POOR

0

HỘI BÁC ÁI LOVE THE POOR

CHƯƠNG TRÌNH NUÔI DƯỠNG TRẺ MỒ CÔI ( Cháu Số 18, 19, 20)

* Ân nhân của Hội: Chị LISA PHAN
* Địa Chỉ: ANAHUAC, TX

* 3 cháu mồ côi được bảo trợ 
1. HỒ VĂN TIM, 15 tuổi, dân tộc Vân Kiều , Quảng Trị. ( số 18 )
2. HỒ THỊ PA HUN, 14 tuổi, dân tộc Vân Kiều, Quảng Trị. ( số 19 )
3. HỒ THỊ ĐIỆP, 13 tuổi, dân tộc Vân Kiều, Quảng Trị. ( số 20 )

Nhận bảo trợ cho 3 cháu mồ côi: 3$/1 ngày => 90$/1 tháng <=> 1.080 $/ 1 năm ( 24, 5 triệu VNĐ / năm )

Hội BácÁi Love ThePoor xin chân thành cám ơn chị LISA PHAN đã nhận nuôi dưỡng bảo trợ cho 3 em mồ côi nghèo, bất hạnh.

1. Hồ Văn Tim, con mồ côi cha, gia đình con có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc khổ, Đói khát và kém văn minh.
2. Hồ Thị Pahun, con mồ côi cha, mẹ con đang bị bệnh ung thư, gia đình dân tộc, có hoàn cảnh khó khăn, rất khổ.
3. Hồ Thị Điệp, con mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống nhờ nhà bác, nhà bác cũng rất khó khăn.
Tạ ơn Chúa, 3 con may mắn được bảo trợ từ chị Lisa Phan, được các Sr nuôi dưỡng từ cô nhi viện Quảng Trị. Chúng con cám ơn người mẹ thiêng liêng của mình. Và cầu nguyện cho mẹ của chúng con mỗi ngày.

Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ duy nhất của hội:
HỘI BÁC ÁI LOVE THE POOR
PO BOX 2660
DALY CITY, CA 94017
Tel: (213)-330-5445; (408)-667-1555; (714)-266-4266
Email: info@hoibacailovethepoor.org
Web: www.HoiBacAiLoveThePoor.org
Facebooks: NHAT KY TU THIEN; HOI BAC AI LOVE THE POOR; HOI BACAI LOVE THEPOOR.

Măng Tre

Share.

About Author

Leave A Reply