HAPPY MEMORIAL DAY, IN MY SPECIAL PRAYER. 

0

HAPPY MEMORIAL DAY, IN MY SPECIAL PRAYER.
Tưởng Nhớ Các Chiến Sĩ Trận Vong.


Trong tuần vừa qua Hội Hội Bác Ái chúng con đã nhận được tin vui cho người nghèo như sau:
– ÔB Rick-Lisa, CA ủng hộ chuyến đi cứu trợ VN sắp tới ngày 11-21 tháng 7, 2018.
– Cô Nga và cô Lam, Baton rouge cũng sẽ ủng hộ và tham gia chuyến đi cứu trợ 11-21 tháng 7, 2018.
– Cô Duyên ủng hộ làm giếng cho Cô Nhi Viện ở Vinh Sơn.
– Các Ân nhân giúp làm nhà tình thương cho người nghèo VN: AC Tú-Lý, Lillian Thái, Ông Châu Hoàng Nguyễn, Chị Phúc Hồng.
– Ông Châu Hoàng Nguyễn đang bảo trợ dài hạn cho các nam nữ tu sĩ, và linh mục tương lai.
– Chị Hà Nguyễn CA bảo trợ 10 cháu mồ côi; hôm nay báo tin có 2 người em sẽ bảo trợ thêm 10 chau nữa. Tổng cộng gia đình nhà chị Hà Nguyễn bảo trợ 20 cháu.
– Cô Thu o Utah giúp 4 người mù loà được giải phẫu mắt cườm bằng pp PHACO. Cô sẽ nhận nuôi một cháu HS nghèo.
– Ân nhân KK PRECISION MACHINING giúp 1,500 lbs gạo cứu trợ người nghèo.
Cảm ơn Cô Nhung Vu gặp Cha Hoàng đã tặng quà cho người nghèo.
Sắp tới gia đình của Cô sẽ tặng một căn nhà tình thương.
Chúng con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn quý vị ân nhân như Cô Nhung Vũ.
– Cô Huệ đã giúp nhiều bệnh nhân mổ tim, nay sẽ giúp thêm một cháu nữa.
– Cảm tạ các Ân Nhân ẩn danh không nêu tên ở đây.
CHÂN THÀNH CẢM TẠ CÁC ÂN NHÂN GIÚP CHO NGƯỜI NGHÈO. NGUYỆN XIN ƠN TRÊN CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHAN. MAY THE LORD BLESS YOU ABUNDANTLY.

Mọi đóng góp xin gửi về:
Hội Bác Ái – LOVE THE POOR
P.O. Box 2660
Daly City, CA 94017
Tel: (213)-330-5445; (408)-667-1555; (714)-266-4266
Info@hoibacailovethepoor.org
www.hoibacailovethepoor.org
FB: Hoi Bac Ai Love The Poor; Nhat Ky Tu Thien.

Share.

About Author

Leave A Reply