Xin Bắc Một Nhịp Cầu

0

Hội Bác Ái Love The Poor

Chúng con đang rất cần sự chia sẻ và đóng góp của quý vị cho công việc mổ bướu cho Chị Lan quê ở Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hoá. Với chi phí mổ là 40 triệu VNĐ tương đương với 1.750 $
Chị Lan là một trường hợp đặc biệt bị bướu đã rất nhiều năm nay nhưng hoàn cảnh nghèo, không có tiền để điều trị. Nay gia đình viết thư cầu cứu Cha Hoang Trinh Tuan và Hội Bác Ái Love The Poor chúng con. Khi thấy gia đình họ hoàn toàn bất lực về vấn đề tài chính. Hội chúng con không thể nhắm mắt làm ngơ với họ. Nay kính xin quý vị chia sẻ một chút tình thương để Em Lan có cơ hội được hết bệnh để trở về với cuộc sống và gia đình của mình, có được cuộc sống bình thường như bao người vợ và người mẹ khác. Chúng con xin chân thành cám ơn quý vị ân nhân. Mọi công phúc trước mặt Chúa đều thuộc về quý vị ân nhân.

Mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ duy nhất của Hội:

Hội Bác Ái Love The Poor
P.O. Box 2660, Daly City, CA 94017
(408)-667-1555
(714)-266-4266
(213)-330-5445

Share.

About Author

Leave A Reply