Tri Ân Quý Vị Ân Nhân

0

Hội Bác Ái Love The Poor.


Chúng con xin trân thành cảm ơn gia đình Mr. Châu Hoàng Nguyễn, OLE ELITE CORP.INC..,USA
đã giúp đỡ xây dựng một căn nhà tình thương tại Bình Thuận.
Gia đình Chị: Thị Liễm người dân tộc K’ho, anh chị không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày anh chị vô rừng bắt ông bắt rắn và bẻ măng, mỗi ngày kiếm được 50-100 ngàn Việt Nam, tương đựng 4-5$ dola mỹ.
Anh chị có hai người con, một bé 11 tuổi và một bé 8 tuổi.
Chúng con nguyện làm nhịp cầu trao chuyển tình yêu thương của quý vị tới những mảnh đời khó khăn cơ cực.
Công phúc mãi thuộc về quý vị.


Mọi sự đóng góp của quý vị đều nhận được giấy khấu trừ thuế.
Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi về
Hội Bác Ái Love The Poor
P.O. Box 2660, Daly City, CA 94017.
Với số phone là : (213)-330-5445
(408)-667-1555; (714)-266-4266

Share.

About Author

Leave A Reply