Tri Ân Quý Vị Ân Nhân

0

Chúng con xin cảm ơn Gia Đình Mr. Chau Hoang Nguyen,
OLE GROUP, CA, USA.


Đã quảng đại giúp đỡ xây dựng một căn nhà tình thương tại Bình Thuận cho gia đình chị: Thị Lộc, Chị Lộc là người dân tộc K’ho. Chị không có nghề nghiệp gì, hàng ngày Chị Lộc vô rừng bẻ măng về bán kiếm được 20 – 40 ngàn Việt nam, tương đương 1$-2$. Chị có hai con nhỏ, một bé 6 tuổi học lớp 1 và một bé 2 tuổi. Cuộc sống của Chị Lộc rất khó khăn.
Chúng con mãi xin làm nhịp cầu trao chuyển tình yêu thương của quý vị tới những mảnh đời cơ cực vất vả.
Công phúc mãi thuộc về quý vị.
Nguyện xin Thiên Chúa, Thượng Đế trả công cho quý vị kính chúc quý vị và gia quý gặp nhiều may lành trong cuộc sống.

Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi về
Hội Bác Ái Love The Poor
P.O Box 2660 Daly City, CA 94017.
Với số phone là : (213)-330-5445
(408)-667-1555; (714)-266-4266

Share.

About Author

Leave A Reply